Τι “παίζει” με το ASPIS;

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Από την πρώτη στιγμή υπογραφής της συμβάσεως αναβαθμίσεως των μαχητικών F-16, συγκεκριμένες σελίδες υποστήριζαν ότι υφίσταται πρόβλημα ως προς την “συνεργασία” του νέου ραντάρ που θα εγκατασταθεί, με το υπάρχον σύστημα αυτοπροστασίας ASPIS II. Η λύση που προσφέρει η Lockheed Martin, απορρίπτεται εκ των προτέρων ως “ανεπαρκής” και προωθείται ως μόνη … Continue reading Τι “παίζει” με το ASPIS;