Τί ισχύει για την προσφυγή Σάφα στο ICSID

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Τις ημέρες αυτές κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι το Ελληνικό Δημόσιο δικαιώθηκε από το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) της Παγκοσμίου Τραπέζης, στην διαδικασία που είχαν κινήσει εναντίον του οι αδελφοί Σάφα. Υποτίθεται ότι απορρίφθηκε η αίτηση αποζημιώσεως, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ακόμη και παρερμηνείες, περί επικρατήσεως των ελληνικών θέσεων στην … Continue reading Τί ισχύει για την προσφυγή Σάφα στο ICSID