Τακτικό Σύστημα MIMS Ranger της SCYTALYS στις Ελληνικές Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Την “εμφάνιση” ενός πολύ ενδιαφέροντος προϊόντος της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας εντοπίσαμε στην ημέρα των διακεκριμένων επισκεπτών (DV Day) που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου στο πλαίσιο της ασκήσεως Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων ΩΡΙΩΝ 21. Στην στατική έκθεση οπλισμού και υλικών που χρησιμοποιούνται από τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων, ξεχώριζε ο σταθμός ασυρμάτου MPU5 της αμερικανικής … Continue reading Τακτικό Σύστημα MIMS Ranger της SCYTALYS στις Ελληνικές Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων