Τα σοβαρά κενά “πίσω” από τις Στρατιωτικές Παρελάσεις

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Είναι καθιερωμένο και σωστό, στις Ημερήσιες Διαταγές της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, να τονίζονται οι ηθικές δυνάμεις του εμψύχου δυναμικού διότι πρόκειται για την κυριότερη ίσως προϋπόθεση όταν η Πατρίδα προστάζει να βαδίσουν στο πεδίο της Τιμής. Οι πρόγονοί μας δεν μπορούσαν να συγκριθούν καθόλου σε ισχύ με … Continue reading Τα σοβαρά κενά “πίσω” από τις Στρατιωτικές Παρελάσεις