Τα σενάρια που ασκήθηκαν οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης της SWIFT RESPONSE 23 στην Ελλάδα

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Το διάστημα 7-20 Μαΐου, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην Πολυεθνική Άσκηση Ειδικών Επιχειρήσεων SWIFT RESPONSE 23 (SR 23). Επρόκειτο για μία από τις τρεις ασκήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διακλαδικής Πολυεθνικής Άσκησης ευρείας κλίμακας (Large Scale Global Exercise – LSGE) DEFENDER EUROPE 23 (DE 23) που σχεδιάζουν και … Continue reading Τα σενάρια που ασκήθηκαν οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης της SWIFT RESPONSE 23 στην Ελλάδα