Σύστημα Παθητικού Ραντάρ αποκτά η Τουρκική Αεροπορία (Το πρόγραμμα που θάφτηκε στην Ελλάδα)

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Η Τουρκική Αεροπορία εκτιμάται ότι έχει θέσει σε υπηρεσία το Σύστημα Εντοπισμού Παθητικής Εκπομπής (PYAS) που ανέπτυξε το Κέντρο Έρευνας Πληροφορικής & Ασφαλείας Πληροφοριών του Τουρκικού Επιστημονικού & Τεχνολογικού Ερευνητικού Συμβουλίου (TÜBİTAK BİLGEM) από κοινού με τα Πανεπιστήμια Κωνσταντινουπόλεως και Γκεμπζέ. Πρόκειται για σύστημα προσδιορισμού θέσεως και ιχνηλατήσεως αεροπορικών ιχνών διά … Continue reading Σύστημα Παθητικού Ραντάρ αποκτά η Τουρκική Αεροπορία (Το πρόγραμμα που θάφτηκε στην Ελλάδα)