Συνέργεια Kiowa Warrior (αντί οργανικών UAV) με Μοίρες Πυροβολικού

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Την συνέργεια Ελικοπτέρων Αναγνωρίσεως OH-58D Kiowa Warrior για αναγνώριση και κατάδειξη στόχων, αποκάλυψαν οι βολές πυροβολικού β΄ εξαμήνου του Δ΄ Σώματος Στρατού που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 18-20 Οκτωβρίου στο Πεδίο Βολής Πετρωτών Ξάνθης. Η περίπτωση αναδεικνύει την διαρκή προσπάθεια για μεγιστοποίηση της αξιοποιήσεως του υπάρχοντος υλικού, με δοκιμές τακτικών και πρακτικών που … Continue reading Συνέργεια Kiowa Warrior (αντί οργανικών UAV) με Μοίρες Πυροβολικού