Συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με Ιταλία και Γερμανία – Γιατί καθυστερούν κορβέτες, ΤΟΜΑ, άρματα

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Η πολιτική διάσταση πίσω από τις επόμενες κυβερνητικές επιλογές σε μείζονα εξοπλιστικά προγράμματα, όχι μόνο είναι ιδιαίτερα σημαντική και σε μεγάλο βαθμό αυτονόητη αλλά και δεν έχει αποκρυφθεί μέχρι σήμερα. Σε κάθε τόνο, στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, τονίζεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η πολιτικοδιπλωματική … Continue reading Συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με Ιταλία και Γερμανία – Γιατί καθυστερούν κορβέτες, ΤΟΜΑ, άρματα