Προς την τελική ευθεία το ΑΡΧΥΤΑΣ της ΕΑΒ

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στην φάση κατασκευής του πρωτότυπου του μη επανδρωμένου αεροσκάφους που αναπτύσσει στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΧΥΤΑΣ, εισέχεται πλέον σταδιακώς η ΕΑΒ. Την περίοδο αυτή παραλήφθηκαν τα καλούπια για τις πτέρυγες του αεροχήματος ενώ πραγματοποιούνται και διάφορες αλλαγές, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες. Μια από τις αλλαγές που έλαβαν χώρα, αφορά τον κύριο … Continue reading Προς την τελική ευθεία το ΑΡΧΥΤΑΣ της ΕΑΒ