Προχωρά η προμήθεια Μ72 LAW για το Ελληνικό Πεζικό

Στις 28 Φεβρουαρίου η Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) αποφάσισε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στον υπ’ αριθ. 65/21 ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για το πρόγραμμα “Προμήθειας Ρουκετών Εκρηκτικών Α/Τ 66 mm Μ72Α7 – Μ72Α9Μ LAW”. Τα πυρομαχικά θα είναι κατασκευής της εταιρείας Nammo και το συνολικό κόστος της προμήθειας είναι 427.700 ευρώ, άνευ ΦΠΑ 24%. … Continue reading Προχωρά η προμήθεια Μ72 LAW για το Ελληνικό Πεζικό