Πόσα Bradley μπορεί πραγματικά να προσδοκά ο Ελληνικός Στρατός και με τι κόστος;

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Τον προσεχή Ιούνιο, είναι προγραμματισμένο να μεταβεί στις ΗΠΑ επιτροπή του ΓΕΣ, στο πλαίσιο του προετοιμαζόμενου προγράμματος προμήθειας μεταχειρισμένων Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης M2A2 Bradley. Η επίσκεψη θα επιτρέψει στην Διεύθυνση Πεζικού του ΓΕΣ να έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα, μαζί με τις πληροφορίες που μεταβιβάζονται επισήμως από την αμερικανική πλευρά για το … Continue reading Πόσα Bradley μπορεί πραγματικά να προσδοκά ο Ελληνικός Στρατός και με τι κόστος;