Πώς βλέπουν οι Ισραηλινοί τις συνεκπαιδεύσεις με την Πολεμική Αεροπορία

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Σε αντίθεση με την επικρατούσα εντύπωση ότι η Ισραηλινή Αεροπορία είναι ιδιαιτέρως εσωστρεφής, όσον αφορά την επικοινωνία με το κοινό, στην πραγματικότητα η θεματογραφία της ιστοσελίδας της είναι “ανοικτή” και δεν περιορίζεται σε σύντομες, λιτές ανακοινώσεις. Αυτό, αποτελεί χαρακτηριστικό ενόπλων δυνάμεων με αυξημένο βαθμό αυτοπεποιθήσεως, λόγω των πολεμικών επιδόσεων, που έχουν … Continue reading Πώς βλέπουν οι Ισραηλινοί τις συνεκπαιδεύσεις με την Πολεμική Αεροπορία