Ποια LCS ενδέχεται να αποσυρθούν το 2025 και να προσφερθούν στην Ελλάδα

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Η εμφάνιση στο προσκήνιο του ενδεχομένου προσκτήσεως μεταχειρισμένων LCS από τις ΗΠΑ, στηρίζεται σε αίτημα που με την σειρά του βασίζεται στην πιθανότητα αποσύρσεως πλοίων από αμερικανική υπηρεσία κι όχι σε εκπεφρασμένη προσφορά παραχωρήσεως πλοίων, τα οποία άλλωστε δεν είναι διαθέσιμα ακόμη. Είναι γνωστό ότι το Ναυτικό των ΗΠΑ αμφισβητεί εδώ … Continue reading Ποια LCS ενδέχεται να αποσυρθούν το 2025 και να προσφερθούν στην Ελλάδα