Παρατηρήσεις στην εκπαίδευση Επιχειρησιακών Βολών της Εθνικής Φρουράς

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στις 26 Ιουνίου, γνωστοποιήθηκε από το ΓΕΕΦ η πραγματοποίηση στην έδρα της Διοίκησης Καταδρομών (ΓΕΕΦ/ΔΚΔ) στο στρατόπεδο «Στέλιου Μαυρομμάτη», επιδείξεως εκτελέσεως Βολών Ταχείας Αντίδρασης με την ευκαιρία ολοκληρώσεως του Σχολείου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Επιχειρησιακών Βολών. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπαρχηγού ΓΕΕΦ Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Χρυσηλίου. Το Σχολείο είχε διάρκεια δύο εβδομάδων και … Continue reading Παρατηρήσεις στην εκπαίδευση Επιχειρησιακών Βολών της Εθνικής Φρουράς