Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΣΤ Κλάδος και η ΔΙΚΑΦΚΑ του ΓΕΕΘΑ

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Δύο σημαντικές προσθήκες που ενισχύουν τον ρόλο του Α/ΓΕΕΘΑ επιτελικώς και επιχειρησιακώς, έχουν δρομολογηθεί τους τελευταίους μήνες στο ΥΠΕΘΑ και οι πρώτες ενδείξεις φάνηκαν με σχετικές δηλώσεις του ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια, όσο και από τις αποφάσεις των κρίσεων ανωτάτων αξιωματικών, στις αρχές του έτους.

Ήδη στις 15 Ιανουαρίου, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε μεταξύ άλλων την τοποθέτηση του Αντιστρατήγου Μιχαήλ Κλούβα στην θέση του Επιθεωρητή Αναδιοργάνωσης Στρατού Ξηράς στο ΓΕΕΘΑ – Συντονιστή Σύστασης Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ). Σε αυτή την νέα Διοίκηση, μόλις ενεργοποιηθεί, θα τοποθετηθεί διοικητής ο συγκεκριμένος ανώτατος αξιωματικός.

Μιλώντας εχθές στην Βουλή και αναφερόμενος στην νέα Διοίκηση, ο ΥΕΘΑ σημείωσε: «Εάν κάτι πρέπει να δούμε στα χρόνια που έρχονται είναι οι μεγάλες απειλές που προέρχονται από την περιβαλλοντική αλλαγή. Η Θεσσαλία είναι ένα παράδειγμα προς τούτο. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν ειδικές Μονάδες, οι οποίες θα έχουν και εξοπλισμό και εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε διττό ρόλο. Και τον ρόλο των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και Μονάδων οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την Πολιτική Προστασία και τελικά την κοινωνία στις περιπτώσεις των φυσικών καταστροφών».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ, στην νέα Διοίκηση θα υπαχθούν συνολικώς δέκα περίπου μονάδες Μηχανικού. Μεταξύ αυτών και η Μονάδα Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) που υπάγεται ήδη στο ΓΕΕΘΑ, της οποίας κύριος επιχειρησιακός βραχίονας είναι το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού (747 ΕΤΜΧ) του ΓΕΣ/ΔΜΧ. Από πλευράς ΓΕΣ, σήμερα υφίστανται πέντε Διευθύνσεις Στρατιωτικών Έργων, που αποτελούν τις μονάδες Μηχανικού, κατανεμημένες σε μείζονες Σχηματισμούς: 731 ΔΣΕ (ΑΣΔΥΣ), 732 ΔΣΕ (Δ΄ ΣΣ), 735 ΔΣΕ (1η Στρατιά), 736 ΔΣΕ (ΑΣΔΕΝ) και 737 ΔΣΕ (Γ΄ ΣΣ). Το 747 ΕΤΜΧ και οι ΔΣΕ θα εξακολουθούν να ανήκουν στις μείζονες Διοικήσεις και Σχηματισμούς αλλά κατόπιν διαταγής θα ενεργοποιείται ο διττός ρόλος τους, δηλαδή υπό επιχειρησιακό έλεγχο του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ.

Κατά τα προβλεπόμενα, η συγκρότηση της ΔΙΚΑΦΚΑ θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στο ΚΥΣΕΑ. Και αυτό επειδή ως νέα μείζον Διοίκηση, απαιτεί τροποποίηση της υφισταμένης Δομής Δυνάμεων. 

Η δεύτερη ενίσχυση του ΓΕΕΘΑ, αφορά την συγκρότηση του ΣΤ Κλάδου, ο οποίος όπως ανέφερε ο ΥΕΘΑ, έχει ως αρμοδιότητα την Μετεξέλιξη, την Καινοτομία και την Αμυντική Τεχνολογία. Στον τομέα της Μετεξέλιξης, επιδίωξη είναι ο μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το πεδίο της Καινοτομίας, αφορά δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης βάσει επιχειρησιακών απαιτήσεων των τριών Κλάδων. Τέλος, η Αμυντική Τεχνολογία, αφορά την μελέτη οπλικών συστημάτων νέων τεχνολογιών και “έξυπνων” όπλων, την παρακολούθηση νέων προϊόντων τεχνολογίας αιχμής και πως όλα αυτά μπορούν να ενσωματωθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επί της ουσίας, ο ΣΤ Κλάδος θα εκφράζει επιχειρησιακές απαιτήσεις των Κλάδων, που εν συνεχεία θα κοινοποιούνται στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Έρευνας & Ανάπτυξης Καινοτομίας (ΕΚΑΕΑΚ) το οποίο έχει ανακοινωθεί ότι θα συγκροτηθεί. Το ΕΚΑΕΑΚ θα είναι ανεξάρτητος κεντρικός φορέας στρατηγικής διαχειρίσεως, που θα ευνοεί την δημιουργία εγχώριων αμυντικών οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Το ΕΚΕΑΕΑΚ, θα μεταφέρει συντονισμένα τις επιχειρησιακές απαιτήσεις από τον ΣΤ Κλάδο του ΓΕΕΘΑ στους φορείς της αγοράς, δηλαδή την ακαδημαΐκή κοινότητα, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες καινοτομίας, απευθύνοντας προσκλήσεις εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, ζητώντας από αυτές την υποβολή προτάσεων. Οι προτάσεις που εγκρίνονται θα χρηματοδοτούνται με σκοπό την παρουσίαση πρωτοτύπου, το οποίο εν συνεχεία θα υποβάλλεται σε αξιολόγηση από τον ενδιαφερόμενο επιχειρησιακό φορέα και στο τέλος θα γίνεται ανάθεση συμβάσεων προς βιομηχανοποίηση και παραγωγή του προϊόντος.

Επικεφαλής του ΣΤ Κλάδου έχει ορισθεί να αναλάβει αξιωματικός βαθμός υποστρατήγου. Στην προκειμένη περίπτωση, καθώς πρόκειται απλώς για μεταβολή στο οργανόγραμμα του ΓΕΕΘΑ, η διαδικασία περιοριζόταν σε απόφαση εγκρίσεως του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και τελική έγκριση του ΥΕΘΑ.

Από τις δύο ανωτέρω μεταβολές, αυξάνονται κατά δύο οι θέσεις ανωτάτων αξιωματικών, ένας αντιστράτηγος και υποστράτηγος ή αναλόγου βαθμού. Αναφορικώς με τον πρώτο, η σύνθεση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) περιλαμβάνει πλέον 12 αντιστρατήγους.

ΥΕΘΑ στην Βουλή: προς εξοπλιστικό “μικρών-μεσαίων” προγραμμάτων νέων τεχνολογιών

 

Tags

Related Articles

Back to top button
Close