Ο “ύφαλος” του επιπλέον κόστους των φρεγατών FDI HN

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στις 9 Απριλίου η γαλλική ιστοσελίδα ναυτικών θεμάτων Mer et Marine ανέφερε ότι στα τέλη Μαρτίου εκκίνησαν για πρώτη φορά οι μηχανές της φρεγάτας AMIRAL RONARC’H, πρώτη FDI που ναυπηγείται για το Γαλλικό Ναυτικό. Η εξέλιξη λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των Δοκιμών Εν Όρμω (HAT) που όταν ολοκληρωθούν θα διαδεχθούν οι … Continue reading Ο “ύφαλος” του επιπλέον κόστους των φρεγατών FDI HN