Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Μοριοδότηση και υποψηφιότητα για ΕΠΟΠ επεδίωξε και κατάφερε το ΓΕΕΘΑ για τους ΟΒΑ

Rheinmetall Lynx

Το ΓΕΕΘΑ μετά τις εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη αναφορικά με την πρόσληψη στις Ένοπλες Δυνάμεις 15.000 ανδρών και γυναικών σε ορίζοντα πενταετίας, σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ επίσπευσε τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του 2020 να έχουν εκδοθεί οι αρχικές προκηρύξεις και στις αρχές του 2021 να καταταχθούν οι πρώτοι 1.600 Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) και 1.000 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) εκ των οποίων 600 για τον Στρατό, 200 για το Πολεμικό Ναυτικό και 200 για την Πολεμική Αεροπορία.

Παράλληλα, προκειμένου να ενισχυθεί ο θεσμός των ΟΒΑ προτάθηκε η τροποποίηση του ορίου ηλικίας όσων ΟΒΑ επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στο θεσμό των ΕΠΟΠ (31ο αντί 28ο έτος), αλλά και επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή τους ως ΕΠΟΠ. Με την ρύθμιση αυτή, οι Ένοπλες Δυνάμεις κερδίζουν την ένταξη στον υπ’ όψη θεσμό προσωπικού το οποίο είναι ήδη εκπαιδευμένο και επιχειρησιακά έτοιμο.

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί έχουν ως αποτέλεσμα την υπογραφή και δημοσίευση ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ΚΥΑ πρόσληψης τόσο των ΕΠΟΠ όσο και των ΟΒΑ και την προώθηση σε τελικό στάδιο υπογραφών και δημοσίευσης των σχεδίων νόμου για την τροποποίηση κριτηρίων πρόσληψης.

Με αυτό τον τρόπο εφαρμόζοντας πλήρως το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από το ΓΕΕΘΑ ο Δεκέμβριος θα είναι ο μήνας που θα δημοσιευθούν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη του νέου προσωπικού, το οποίο στα μέσα του 2021 θα παρουσιαστεί και θα ενισχύσει στις μονάδες και τις υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ταυτόχρονα βρίσκεται σε τελικό στάδιο έγκρισης και υπογραφής της σχετικής ΚΥΑ η αύξηση των εισακτέων στα ΑΣΕΙ και στα ΑΣΣΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021. Όπως αποκάλυψε τον περασμένο Σεπτέμβριο ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ, η αύξηση κατά 516 θέσεις θα είναι σε ετήσια βάση και σε βάθος πενταετίας.

Οι παραπάνω ενέργειες με την ολοκλήρωσή τους υλοποιούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρωτοφανές για τα ελληνικά γραφειοκρατικά δεδομένα τον Στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης αναφορικά με την σταδιακή αύξηση του σημαντικού πολλαπλασιαστή ισχύος που αποτελεί το μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο συνδυασμός δε με την υλοποίηση των εν εξελίξει Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, θέτει τις Ένοπλες Δυνάμεις σε νέα εποχή, αυξάνοντας κατακόρυφα τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες παρέχοντας στην πολιτεία πολλαπλές επιλογές αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

516 επιπλέον στελέχη ετησίως στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων

Related Articles

Back to top button