Μήπως με το RX-3 DELAER να περάσουμε στα Loitering Munition;

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Η επίδραση των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV) στο σύγχρονο πεδίο της μάχης, είναι μεγάλη και αναδεικνύεται όλο και περισσότερο από τις ανακύπτουσες πολεμικές επιχειρήσεις τα τελευταία έτη. Αλλά όλο και μεγαλύτερη επίδραση αποκτούν και τα λεγόμενα “Περιφερόμενα Πυρομαχικά” (Loitering Munition) προηγουμένως γνωστά απλώς ως “φονικά drone” (“Suicide ή Kamikaze Drone”). Στην … Continue reading Μήπως με το RX-3 DELAER να περάσουμε στα Loitering Munition;