Μαζική ανάγκη αντιαρματικών για το ελληνικό Πεζικό

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στις 10 Νοεμβρίου η ΓΔΑΕΕ προκήρυξε τον διαγωνισμό υπ’ αριθ. 07/2022 για την προμήθεια πυρομαχικών αντιαρματικού STRIM των 89 mm. Η προμήθεια αφορά 776 βλήματα και η προβλεπομένη πίστωση ανέρχεται σε 666.500 €, συμπεριλαμβανομένων νομικών κρατήσεων 4,096 %, ΦΠΑ 24%, φόρων, δασμών και τυχόν λοιπών δαπανών που βαρύνουν τη σύμβαση. Η … Continue reading Μαζική ανάγκη αντιαρματικών για το ελληνικό Πεζικό