Λύση της UCANDRONE ως οργανικό drone των ταχυπλόων Munin S1200 Armored

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στην διάρκεια της τελετής εγκαινίων της Βάσης Υποστήριξης Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΒΥΜΕΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου, στις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν, υπήρχαν 4 συνολικώς από τα νέα ταχύπλοα σκάφη Munin S1200 Armored της VIKING NORSAFE LIFE. Τα σκάφη άρχισαν να παραδίδονται την περασμένη άνοιξη και συνολικώς 41 πρόκειται να … Continue reading Λύση της UCANDRONE ως οργανικό drone των ταχυπλόων Munin S1200 Armored