Κινητά ραντάρ EL/M-2084 της ELTA στο στόχαστρο της Πολεμικής Αεροπορίας

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Το κινητό Ραντάρ Πολλαπλών Αποστολών EL/M-2084 της ισραηλινής ELTA, θυγατρική της ΙΑΙ, έχει τεθεί στο στόχαστρο της Πολεμικής Αεροπορίας, εξετάζοντας πιθανές λύσεις για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ) της χώρας. Πρόκειται για σύστημα τρισδιάστατης (3D) απεικονίσεως τεχνολογίας AESA, που λειτουργεί στην μπάντα S. Η ανάπτυξη του συστήματος άρχισε το … Continue reading Κινητά ραντάρ EL/M-2084 της ELTA στο στόχαστρο της Πολεμικής Αεροπορίας