Κεφαλές αρματοφορέων M1070P1 και ανταλλακτικά για OH-58D η μέχρι τώρα συγκομιδή του ΓΕΣ από υλικό EDA

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Μικρή αποδεικνύεται μέχρι τώρα η απόδοση των προσπαθειών των τελευταίων ετών για την εξασφάλιση δωρεάν μεταχειρισμένου υλικού (EDA) από τις ΗΠΑ, προς κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Στρατού. Ενώ από το 2020 καταβλήθηκε εντατικότερη προσπάθεια εξευρέσεως ευκαιριών και υλικού, το σημαντικότερο πρόγραμμα που συμφωνήθηκε μέχρι σήμερα, παραμένει αυτό των 1.200 Τροχοφόρων Τεθωρακισμένων … Continue reading Κεφαλές αρματοφορέων M1070P1 και ανταλλακτικά για OH-58D η μέχρι τώρα συγκομιδή του ΓΕΣ από υλικό EDA