Και πρόταση για το ΛΕΩΝΙΔΑΣ 300 από την EODH σε ΓΕΣ και ΓΕΕΦ

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Δεν έχει καταθέσει πρόταση μόνο για εκσυγχρονισμό του ΤΟΜΠ Μ113 η ελληνική εταιρεία EODH, έχει καταθέσει και για το ΛΕΩΝΙΔΑΣ! Το συγκεκριμένο ΤΟΜΠ της αυστριακής Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH, γνωστό ως 4K 7FA G 127, “ελληνοποιήθηκε” όταν εξασφαλίσθηκαν τα δικαιώματα συμπαραγωγής από την ΕΛΒΟ (τότε Στάγιερ Ελλάς) και σε υπηρεσία με τον … Continue reading Και πρόταση για το ΛΕΩΝΙΔΑΣ 300 από την EODH σε ΓΕΣ και ΓΕΕΦ