Ηλεκτροπτικό MLT-SUR-100RTM της Miltech Hellas στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Ένα ενδιαφέρον προϊόν της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) παρουσιάσθηκε στην διάρκεια της επιδείξεως που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου, κατά την διάρκεια της DV-DAY της ασκήσεως ΩΡΙΩΝ 21 της Διοικήσεως Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ. Το προϊόν προέρχεται από την εταιρεία Miltech Hellas και χρησιμοποιήθηκε από τις ελληνικές μονάδες στο πλαίσιο της ασκήσεως, … Continue reading Ηλεκτροπτικό MLT-SUR-100RTM της Miltech Hellas στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων