Η Ελληνική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Διαστημικής Έγκαιρης Προειδοποίησης

To ODIN‘s EYE (“multinatiOnal Development INitiative for a Space-based missilE earlY-warning architecturE”) είναι ένα από τα 26 έργα που επιλέχθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (European Defence Industrial Development Program – EDIDP 2020). Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής λύσης έγκαιρης … Continue reading Η Ελληνική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Διαστημικής Έγκαιρης Προειδοποίησης