Η ελληνική συμμετοχή στην Επιχείρηση IRINI και τα επιχειρησιακά ερωτηματικά

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στις 31 Μαρτίου του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την οριστική παύση της Επιχείρησης SOPHIA της EUNAVFOR MED στην Μεσόγειο και την έναρξη από την EUNAVFOR MED της Επιχείρησης ΙRINI. Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 17ης Φεβρουαρίου για την έναρξη νέας επιχειρήσεως, η οποία κύριο σκοπό … Continue reading Η ελληνική συμμετοχή στην Επιχείρηση IRINI και τα επιχειρησιακά ερωτηματικά