Η ευκαιρία εθνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα του πυραύλου IRIS-T MLU

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στην ετήσια έκδοση αναφοράς ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ALMANAC 2017-2018, στο καθιερωμένο αφιέρωμα για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ) αναφέραμε την προοπτική συμμετοχής στο πρόγραμμα αναβαθμίσεως του πυραύλου αέρος – αέρος βραχέως βεληνεκούς IRIS-T, του οποίου έχει αρχίσει η προετοιμασία. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα του πυραύλου με μερίδιο 13% και την παραγωγή … Continue reading Η ευκαιρία εθνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα του πυραύλου IRIS-T MLU