Η ανάγκη σκοπευτικών τύπου Reflex για τα βαρέα όπλα υποστηρίξεως της ΔΕΠ

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Τα τελευταία έτη, οι μονάδες των τριών Κλάδων που υπάγονται ή έχουν σχέση με την Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) προμηθεύονται ή έχουν αποκτήσει κάποια αξιόλογα μέσα, που ενισχύουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες ή υφιστάμενα μέσα, τίθενται υπό άμεση διοίκηση για την υποστήριξη των επιχειρήσεών τους. Σε ναυτικές πλατφόρμες, η ΔΥΚ απέκτησε 4 … Continue reading Η ανάγκη σκοπευτικών τύπου Reflex για τα βαρέα όπλα υποστηρίξεως της ΔΕΠ