Χαρακτηριστικά και επιδόσεις του σχεδίου ΑΡΧΥΤΑΣ της ΕΑΒ

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στα Τακτικά UAV Μέσης κατηγορίας επιδόσεων, εμπίπτει το σύστημα που αναπτύσσει η ΕΑΒ μέσω του Προγράμματος ΑΡΧΥΤΑΣ, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν και την γενική σχεδιαστική διαμόρφωση. Στις 19 Απριλίου, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της σχεδίασης του UAV, παρουσιάζοντας με εκπροσώπους της ΕΑΒ σχετικό μοντέλο υπό … Continue reading Χαρακτηριστικά και επιδόσεις του σχεδίου ΑΡΧΥΤΑΣ της ΕΑΒ