Εξοπλιστικά προγράμματα και ο “άγνωστος πόλεμος” για τα Μετοχικά Ταμεία

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Ένας παρασκηνιακός “άγνωστος πόλεμος” βρίσκεται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο των Κλαδικών ανταγωνισμών των Ενόπλων Δυνάμεων, ως αποτέλεσμα της αναγεννημένης κυβερνητικής δραστηριότητος στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών. Ένας “πόλεμος”, ο οποίος δεν συνιστά αντίδραση στην εξελισσόμενη προσπάθεια ενισχύσεως της ένοπλης ισχύος της χώρας αλλά στην παράμετρο της προτεραιοποιήσεως (όχι ιεραρχήσεως) των προγραμμάτων … Continue reading Εξοπλιστικά προγράμματα και ο “άγνωστος πόλεμος” για τα Μετοχικά Ταμεία