Εξοπλισμοί: “Διασώζοντας” διαρκώς την Αμυντική Βιομηχανία

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Παρατηρούμε σε συνεντεύξεις ή δηλώσεις πολιτικών προσώπων του κυβερνητικού χώρου, περιγράφοντας την συνολική προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας, να συμπεριλαμβάνουν την εξοπλιστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται από την κυβέρνηση. Είναι ένα βήμα πολιτικής ωριμότητος. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρουσιάζουν την ανάθεση συμβάσεων για εξοπλιστικά προγράμματα, ως φορέα ενισχύσεως της … Continue reading Εξοπλισμοί: “Διασώζοντας” διαρκώς την Αμυντική Βιομηχανία