Εξάμηνη και τρίμηνη παρατάσεις συμβάσεων για ΤΠΚ 7 και υποβρύχια

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος παρενέβη σήμερα, Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου, στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας” (Α΄14)». Κατά την … Continue reading Εξάμηνη και τρίμηνη παρατάσεις συμβάσεων για ΤΠΚ 7 και υποβρύχια