Ερωτηματικά για την παραγωγή πυρομαχικών στα ΕΑΣ στο πλαίσιο της ΕΕ

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Τον Μάρτιο του 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε την παράδοση πυρομαχικών πυροβολικού στην μαχόμενη Ουκρανία. Για τον σκοπό, αποφασίστηκε μία προσέγγιση τριών προτάσεων: ενθάρρυνση των κρατών μελών στην παραχώρηση πυρομαχικών στην Ουκρανία από τα υφιστάμενα εθνικά αποθέματα, συγκέντρωση απαιτήσεων και από κοινού προμήθειες πυρομαχικών 155 mm από τα κράτη … Continue reading Ερωτηματικά για την παραγωγή πυρομαχικών στα ΕΑΣ στο πλαίσιο της ΕΕ