Επίσκεψη Ελλήνων αξιωματικών στις ΗΠΑ για τα AAV7A1 και έγκριση του State Department

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Η Υπηρεσία Άμυνας Ασφαλείας και Συνεργασίας (DSCA) των ΗΠΑ, ανακοίνωσε στις 17 Μαρτίου την έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών της πιθανής Στρατιωτικής Πωλήσεως Αλλοδαπής (FMS) Αμφιβίων Τεθωρακισμένων Οχημάτων AAV7A1 και σχετικού εξοπλισμού, εκτιμώμενου κόστους 268 εκατ. $. Αυθημερόν, η DSCA παρέδωσε στο Κονγκρέσο το απαιτούμενο πιστοποιητικό για την πιθανή πώληση. Η … Continue reading Επίσκεψη Ελλήνων αξιωματικών στις ΗΠΑ για τα AAV7A1 και έγκριση του State Department