Ελληνικές SOF: “Απλά” πράγματα που μπορούν να γίνουν

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Η “ανασκόπηση” εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (SOF) των ΗΠΑ και Συμμάχων, δίνει πολλές αφορμές για σχόλια και παράθεση σκέψεων όσον αφορά τις ελληνικές αντίστοιχες μονάδες και την κατάστασή τους. Αποτελεί κοινό τόπο ότι διαχρονικώς οι ελληνικές SOF δεν έχουν τύχει της δέουσας προσοχής και ότι από την τελευταία 15ετία … Continue reading Ελληνικές SOF: “Απλά” πράγματα που μπορούν να γίνουν