Έκτακτες προμήθειες Drone, NVG, θερμικών, plate carrier, κρανών High Cut για τις Ειδικές Δυνάμεις και το Πεζικό

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Σημαντικές προμήθειες υλικών ατομικής εξαρτύσεως, οργάνων νυκτερινού αγώνος και συστημάτων αισθητήρων, βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα από πλευράς Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, μέσω αξιοποιήσεως χρηματοδοτήσεως από την ΕΕ. Συνολικώς, ο αρμόδιος ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδης Στεφανής εξασφάλισε πιστώσεις ύψους 42 εκατ. € οι οποίες διατίθενται για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του ΓΕΕΘΑ, λαμβάνοντας … Continue reading Έκτακτες προμήθειες Drone, NVG, θερμικών, plate carrier, κρανών High Cut για τις Ειδικές Δυνάμεις και το Πεζικό