Έγκριση πωλήσεως 35 UH-60M στην Ελλάδα

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Στις 15 Δεκεμβρίου η Υπηρεσία Άμυνας Ασφαλείας και Συνεργασίας (DSCA) του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ της πιθανής Στρατιωτικής Πωλήσεως Αλλοδαπής (FMS) στην Ελλάδα ελικοπτέρων UH-60M Black Hawk και σχετικού εξοπλισμού, εκτιμώμενου δυνητικού κόστους 1,95 δισ. $. Η Ελλάδα είχε αποστείλει την σχετική … Continue reading Έγκριση πωλήσεως 35 UH-60M στην Ελλάδα