“Εγγυητές ισχύος” όπλων κατευθύνσεως GPS/INS σε περιβάλλον παρεμβολών GPS

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Εκ των βασικών στόχων της τουρκικής πολιτικής ενισχύσεως της εγχώριας αμυντικής ικανότητος και αυτονομίας στους εξοπλισμούς, ήταν η απόφαση αναπτύξεως κατευθυνομένων όπλων (βομβών και βλημάτων) για την προσβολή χερσαίων ή ναυτικών στόχων. Ο στόχος τέθηκε, επειδή οι πολυετείς αντιανταρτικές επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων, εξαντλούσαν σε εύλογο χρόνο τα ανάλογα όπλα που … Continue reading “Εγγυητές ισχύος” όπλων κατευθύνσεως GPS/INS σε περιβάλλον παρεμβολών GPS