Δούρειος Ίππος Podcast short #11 – Ουκρανία, σχολιασμός του πρώτου μήνα από έναν πρώην Special Forces

Μια κουβέντα με τον Jack Murphy για τον πρώτο μήνα των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Σχόλια, παρατηρήσεις, εκτιμήσεις για τον χαρακτήρα της αναμέτρησης και τους αντιμαχόμενους. Ο Jack υπηρέτησε με το 75ο Συνταγμα Ranger και το 5ο Special Forces Group, συμμετέχοντας με το δεύτερο σε πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.