Δούρειος Ίππος Podcast # 022 Πρόγραμμα MQ-9B SeaGuardian και Heron

Ο Σάββας Δ. Βλάσσης και ο Βασίλης Χρονόπουλος προσεγγίζουν το εγκριθέν στις 4 Ιουλίου από την Βουλή, πρόγραμμα προμήθειας ενός συστήματος UAV τύπου MQ-9B SeaGuardian και αναδεικνύουν παράλληλα τον ρόλο των ήδη εν υπηρεσία με την Πολεμική Αεροπορία υπό καθεστώς χρονομισθώσεως Heron της ισραηλινής IAI. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόβλεψη προμήθειας 3 αεροχημάτων MQ-9B SeaGuardian με … Continue reading Δούρειος Ίππος Podcast # 022 Πρόγραμμα MQ-9B SeaGuardian και Heron