Δούρειος Ίππος Podcast # 015 – Ουκρανία: Σχόλια για Εφεδρεία – Εθνοφυλακή – Στρατιωτική Θητεία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και παρόλο που δεν έχουν εξαχθεί τελικά συμπεράσματα, μπορούν να γίνουν ήδη παρατηρήσεις, σχολιασμός και εκτιμήσεις για μια σειρά θεμάτων, με μεταφορά στα Ελληνικά δεδομένα. Ο Σάββας Δ. Βλάσσης και ο Βασίλης Χρονόπουλος σε μία συζήτηση η οποία περιστρέφεται γύρω από θέματα όπως η Δομή των χερσαίων δυνάμεων, η ετοιμότητα, … Continue reading Δούρειος Ίππος Podcast # 015 – Ουκρανία: Σχόλια για Εφεδρεία – Εθνοφυλακή – Στρατιωτική Θητεία