Δούρειος Ίππος Podcast short # 012 – Συνέντευξη με τον “Περικλή”- Το νότιο μέτωπο

Περιγραφή από τον “Περικλή” της κατάστασης που επικρατεί στο νότιο μέτωπο στην Ουκρανία και τι αντιμετωπίζουν εκεί οι ουκρανικές δυνάμεις. Η κατάσταση από πλευράς εχθρού είναι εντελώς διαφορετική, σε σχέση με τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί στον βορρά, από όπου τελικά οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρθηκαν.