ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ Podcast #003

Εναλλακτικές επιλογές για την προμήθεια Τεθωρακισμένου Οχήματος Αμφιβίου Εφόδου. Όποιος στηρίζει, κάνει subscribe. https://www.youtube.com/watch?v=zTFrlUtoOT8 Tα Ρodcast διαθεσιμα και στις πλατφόρμες: Spotify shorturl.at/dquCZ Google Podcasts shorturl.at/ipGJ0