Διώχνοντας τις επενδύσεις αμυντικής βιομηχανίας στην χώρα

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Τον περασμένο μήνα, στην Ουγγαρία εγκαινιάστηκε εργοστάσιο κοινοπραξίας του Δημοσίου με την γερμανική Rheinmetall, όπου θα παραχθούν τεθωρακισμένα, βάσει συμβάσεως προμήθειας τεθωρακισμένων KF41 Lynx, που είχε ανατεθεί προ τριετίας. Η βιομηχανική μονάδα θα απασχολεί σε πρώτη φάση 200 εργαζόμενους. Δεύτερη εργοστασιακή μονάδα θα ανεγερθεί, στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής ενισχύσεως των … Continue reading Διώχνοντας τις επενδύσεις αμυντικής βιομηχανίας στην χώρα