Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διευθυντής Υβριδικών Συστημάτων INTRACOM DEFENSE για τεχνολογίες και συστήματα της εταιρείας

Rheinmetall Lynx

H INTRACOM DEFENSE (IDE) συμμετείχε με ομιλητή τον κ. Θεόδωρο Διονυσόπουλο (Hybrid Systems Director) στο webinar για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία και συγκεκριμένα στην 1η ενότητα της 1ης ημέρας της διημερίδας, που είχε θέμα «Επιχειρώντας την Ανασύσταση» και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 2/6.

O κ. Διονυσόπουλος παρουσίασε αναλυτικά τα Υβριδικά Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος (Hybrid Electric Power SystemsHEPS®), στα οποία η IDE επενδύει σταθερά τα τελευταία χρόνια, με εξαιρετική επιτυχία.

Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, η IDE είναι ένας από τους πρωτοπόρους σε διεθνές επίπεδο, τεχνολογικά και εμπορικά, στην παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων και εφαρμογών Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος για αμυντικές εφαρμογές, τα οποία σχεδιάζονται και παράγονται στην Ελλάδα, με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ΕΠΑ.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

Ο κ. Διονυσόπουλος έκανε μια σύντομη αναφορά στον κρίσιμο, αλλά αφανή, παράγοντα της ηλεκτρικής ισχύος, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του αναδυόμενου πεδίου επιχειρήσεων και συστημάτων.

Είναι πλέον τεκμηριωμένο και αποδεδειγμένο σε πραγματικές συνθήκες, ότι η αποδοτική, αδιάλειπτη, «ήσυχη» και χωρίς περιορισμούς παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος στους χρήστες, είναι κρίσιμα στοιχεία σε μια σειρά επιχειρησιακών παραμέτρων. Η συνθήκη αυτή έχει προκύψει από το γεγονός του εξηλεκτρισμού του πεδίου μάχης (Electrified Battlespace), με τις συνεχείς και ενίοτε υψηλές απαιτήσεις ηλεκτρικής ισχύος.

Αναφέρθηκε επιγραμματικά στις κυριότερες από τις παραμέτρους αυτές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συνδέονται μεταξύ τους:

 1. Αυτονομία Μάχης

Η κύρια πηγή παραγωγής της ηλεκτρικής ισχύος είναι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης (γεννήτρια οχήματος, Βοηθητικές Μονάδες Ισχύος και εποχούμενα Η/Ζ). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή χρήση του κινητήρα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα σε συνθήκες στάσης / απόκρυψης. Η πρακτική αυτή οδηγεί σε υψηλή κατανάλωση καυσίμου και εν τέλει σημαντικά μειωμένη αυτονομία μάχης / κινητικότητα των μέσων.

 1. Δικτυοκεντρικές Επιχειρήσεις

Η διενέργεια αποτελεσματικών multidomain δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων, βασισμένες στις δυνατότητες που προσφέρουν εξελιγμένοι αισθητήρες και συστήματα επικοινωνιών είναι προφανές ότι βασίζεται στη συνεχή, αδιάλειπτη, ανθεκτική και ελεγχόμενη παροχή ηλεκτρικής ισχύος.

 1. Επιβιωσιμότητα

Η επιβιωσιμότητα των μέσων και του προσωπικού στο νέο περιβάλλον επιχειρήσεων εδάφους και πολλαπλών απειλών, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλοι οι εθνικοί στρατοί διεθνώς.

Στην παράμετρο αυτή, έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετικά ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της Επιβιωσιμότητας και της παρεχόμενης Ηλεκτρικής Ισχύος.

H πρόληψη είναι η καλύτερη δράση – έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Αποφυγή Εντοπισμού αποτελεί τη βάση επιβίωσης ενός μέσου. Κύρια ενέργεια για αυτή τη βαθμίδα, είναι η «Διαχείριση της Υπογραφής», όσον αφορά το ακουστικό και θερμικό ίχνος που δημιουργείται από τη χρήση κινητήρων εσωτερικής καύσης. Παράλληλα, ένα σημαντικό ζητούμενο είναι η δυνατότητα συνεχούς επίγνωσης της τακτικής κατάστασης, ακαριαίας χρήσης των αμυντικών και επιθετικών μέσων και διατήρησης επαρκών αποθεμάτων καυσίμου για κίνηση.

Συνεπώς, για αναφερόμαστε σε δυνατότητα παρατεταμένης «Ήσυχης Παρατήρησης», χωρίς χρήση κινητήρα εσωτερικής καύσης, με πλήρη όμως επιχειρησιακή ικανότητα χωρίς περιορισμούς.

Η συγκεκριμένη απαίτηση αποτέλεσε πρωταρχικής σημασίας για την IDE στην ανάπτυξη μια Υβριδικής προσέγγισης για εφαρμογές οχημάτων υψηλής αξίας, βασισμένη σε ένα εξελιγμένο Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας που να καλύπτει τις απαιτήσεις παροχής αδιάλειπτης ηλεκτρικής ισχύος, τόσο συνεχούς όσο και παλμικής.

 1. Εφοδιαστική Υποστήριξη

Η δυνατότητα εφοδιαστικής υποστήριξης, ιδιαίτερα ο εφοδιασμός σε καύσιμο, των μαχόμενων τμημάτων αποτελούσε πάντα μια δράση με σημαντικές προκλήσεις και κινδύνους. Οι νεότερες απαιτήσεις υποστήριξης πολλαπλών και ενεργοβόρων συστημάτων αποστολής, με επίπτωση στην κατανάλωση καυσίμου, θέτουν επιπλέον προκλήσεις για την επιβιωσιμότητα των μαχόμενων τμημάτων και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Είναι πλέον επιτακτική η χρήστη τακτικών και η υιοθέτηση συστημάτων που μειώνουν σημαντικά την εξάρτηση από ανεφοδιασμό καυσίμου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν και τις λοιπές παραμέτρους που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

 1. Αναβάθμιση Μέσων

Τέλος, μια σημαντικότατη παράμετρος, είναι η ανάγκη αναβάθμισης αυτών με νέες άμεσες δυνατότητες που αφορούν εξοπλισμό αποστολής, αισθητήρες, αντίμετρα κ.α.

Στην πλειονότητα τέτοιων αναβαθμίσεων ένας σημαντικός περιορισμός στην επιτυχή υλοποίησή τους, έχει να κάνει με την ανεπάρκεια του αρχικού ηλεκτρικού συστήματος να υποστηρίξει τα νέα συστήματα.

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ της IDE

Επενδύοντας σημαντικά ποσά κάθε χρόνο σε Έρευνα & Ανάπτυξη, με συμμετοχή μιας μεγάλης ομάδα Ελλήνων μηχανικών και σημαντικών υποδομών, η IDE έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη «οικογένεια» εξελιγμένων Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (Hybrid Electric Power SystemsHEPS®), που υποστηρίζουν πλήρως το «Ψηφιακό Πεδίο Μάχης».

Η σχεδίαση των συστημάτων HEPS® βασίστηκε στην πολύχρονη εμπειρία της IDE στα ηλεκτρονικά ισχύος, στο λογισμικό διαχείρισης ενέργειας και στη σχεδίαση ολοκληρωμένων συστημάτων (integrated systems), με αποτέλεσμα την ανάπτυξη των κύριων τεχνολογικών στοιχείων – εξελιγμένες Μονάδες Αποθήκευσης Ενέργειας στρατιωτικών προδιαγραφών και «έξυπνο» Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Ενέργειας, βάση των οποίων δομούνται οι ολοκληρωμένες λύσεις.

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο σύστημα GENAIRCON, καθώς αποτελεί πραγματικά μια καινοτόμα ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση και παροχή βοηθητικής ηλεκτρικής ισχύος σε οχήματα, συνδυάζοντας και περιβαλλοντικό έλεγχο (ψύξη, θέρμανση και αερισμός).

Μέσω του «έξυπνου» Συστήματος Διαχείρισης Ισχύος, που περιλαμβάνει αλγόριθμους βελτιστοποίησης και ελέγχου όλων των ενεργειακών ροών μιας πλατφόρμας, είτε αυτοματοποιημένα βάση προκαθορισμένων κανόνων είτε χειροκίνητα, ενσωματώνει κατά περίπτωση:

 • Συμβατικές πηγές ενέργειας
 • Εξελιγμένο Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας
 • Μονάδα κλιματισμού
 • Σύστημα Κεντρικού Ελέγχου

Επιτυγχάνει έτσι μια συνολική ενίσχυση της απόδοσης ενός οχήματος ως επιχειρησιακή πλατφόρμα, παρέχοντας:

 • Ενίσχυση της υποδομής παροχής ηλεκτρικής ισχύος για την εγκατάσταση νέων συστημάτων,
 • Ελεγχόμενη δυνατότητα «Silent Watch» για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς κανένα περιορισμό στη χρήση αισθητήρων και εξοπλισμού,
 • Υψηλής ποιότητας ηλεκτρική ισχύ που είναι απαραίτητη για τα ηλεκτρονικά συστήματα,
 • Βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και εξοικονόμηση καυσίμου βάση προφίλ αποστολής,
 • Λειτουργία ως «Energy Hub» για την υποστήριξη με ηλεκτρική ισχύ άλλων οχημάτων και κινητών εγκαταστάσεων.

Τα συστήματα HEPS® παρουσιάζουν τεχνολογική αριστεία σε διεθνές επίπεδο, έχοντας:

– επιλεγεί ήδη από 2 χώρες μέλη της Ε.Ε / ΝΑΤΟ και από σημαντικούς ΟΕΜ για χρήση σε εξειδικευμένες εφαρμογές υψηλής αξίας,

– συνεχή παρουσία σε ασκήσεις και προωθημένες παρουσίες σχηματισμών του ΝΑΤΟ,

– αξιολογηθεί επιτυχώς σε σειρά δοκιμών από το British Army & US Army,

– συμμετοχή ως υποψήφια συστήματα σε διαγωνιστικές διαδικασίες για τη Νέα Γενιά Τακτικών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος σε 3 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Καταγράφηκαν ενδεικτικές εφαρμογές και επιχειρησιακά αποτελέσματα, που είναι σχετικά και με τις ΕΕΔ:

 • Μείωση κατανάλωσης καυσίμου άνω του 50%.
 • Μείωση απαιτήσεων συντήρησης κινητήρων άνω του 60%.
 • Υποστήριξη πραγματικών συνθηκών SILENT WATCH με ενεργή επιχειρησιακή ικανότητα άνω των 19 ωρών.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΕΔ

 • ΑΜΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Τα Υβριδικά Συστήματα HEPS® της IDE μπορούν να αποτελέσουν έναν άμεσο ΠΟΛΛΑΠΣΛΑΣΙΑΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ για τις ΕΕΔ και ιδιαίτερα στα προγράμματα αναβάθμισης και προμήθειας του Ε.Σ. που αφορούν εφαρμογές:

 • Τεθωρακισμένων οχημάτων (άρματα μάχης, οχήματα μάχης, μεταφοράς και αναγνώρισης πεζικού, κινητά Κέντρα Διοίκησης & Ελέγχου, Α/Κ πυροβόλα)
 • Ειδικών Δυνάμεων & Επιχειρήσεων
 • Αντιαρματικών & Αντιαεροπορικών Στοιχείων
 • Σταθμών Επικοινωνιών, Παρακολούθησης & Ηλεκτρονικού Πολέμου
 • Κινητά Στρατηγεία / Εγκαταστάσεις Εκστρατείας

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Πυροβολικό ήταν πρωτοπόρο σε διεθνές επίπεδο στην υιοθέτηση, έστω και σε πιλοτικό επίπεδο, ενός ολοκληρωμένου Υβριδικού Συστήματος Παροχής Ενέργειας & Περιβαλλοντικού Ελέγχου GENAIRCON για Α/Κ πυροβόλα Μ109, το οποίο σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε από την IDE,  σε συνεργασία με το 301 Εργοστάσιο Βάσης.

Σημειώθηκε ότι όλα τα συστήματα HEPS® της IDE, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος GENAIRCON:

 • Εφαρμόζουν πρακτικές ανοικτής αρχιτεκτονικής και αρθρωτής (modular) σχεδίασης, με αποτέλεσμα να είναι πλήρως προσαρμόσιμα στα χαρακτηριστικά της κάθε πλατφόρμας.
 • Πληρούν και είναι πιστοποιημένα κατά MILSTD, NATO STANAG, VG και CE.
 • Υπόκεινται σε τελικές δοκιμές πριν την αποδοχή τους από τον τελικό χρήστη.

Συνεπώς, δεν υφίσταται κανένας τεχνικός περιορισμός γιατί ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να αποτελέσει λύση για μια πλατφόρμα του Ελληνικού Στρατού, σε συνεργασία και με τον οποιοδήποτε OEM, εφόσον απαιτείται.

Η Πολωνία, που βρίσκεται σε φάση σημαντικού εκσυγχρονισμού και μεγέθυνσης των ΕΔ, εφαρμόζει απαρέγκλιτα και σε αυξανόμενο βαθμό την «Πολωνοποίηση» βασικών συστημάτων, ζητώντας ρητά από τους αρχικούς κατασκευαστές την ενσωμάτωση Πολωνικών υπο-συστημάτων.

 • ΕΜΜΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Υπάρχει και μια παράμετρος έμμεσης πολλαπλασιαστικής ισχύς στην ύπαρξη συστημάτων Ελληνικών εταιρειών σε πλατφόρμες των ΕΕΔ και αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη πτυχή.

Στο πλαίσιο επιχειρησιακής δραστηριότητας ενός Μ109 με εγκατεστημένο σύστημα GENAIRCON στην περιοχή της Θράκης, προέκυψαν ενδείξεις πιθανού τεχνικού σφάλματος σε υπο-μονάδα του.

H IDE ανταποκρίθηκε εντός 24 ωρών από τη λήψη των σχετικών αδειών, με αποστολή τεχνικής ομάδα σας στο πεδίο για διερεύνηση του θέματος αυθημερόν, αποδίδοντας το Α/Κ πυροβόλο προς πλήρη επιχειρησιακή χρήση.

Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ενδεικτικό του τι συνεπάγεται η παρουσία συστημάτων Ελληνικών εταιρειών αναφορικά με την υψηλή επιχειρησιακή διαθεσιμότητα κρίσιμων μέσων των ΕΕΔ σε αποτρεπτικό ρόλο αλλά και πολύ περισσότερο, κατά τη διάρκεια περιόδων κρίσεως.

Ο κ. Διονυσόπουλος έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι τα Υβριδικά Συστήματα της IDE, έχουν την αποδεδειγμένη δυνατότητα να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στα προγράμματα του Ελληνικού Στρατού, με πραγματική ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητάς, της επιβιωσιμότητας, της διαθεσιμότητας και της μείωσης του συνολικού κόστους κύκλου ζωής.

Τελειώνοντας σημείωσε ότι είναι τουλάχιστον οξύμωρο, προηγμένα συστήματα και λύσεις ελληνικών εταιρειών, όπως τα Υβριδικά Συστήματα της IDE, να επιλέγονται από συμμαχικά κράτη που αντιμετωπίζουν παρόμοιες γεωστρατηγικές και επιχειρησιακές προκλήσεις με την Ελλάδα, αλλά να απουσιάζουν από τις ΕΕΔ.

Tags

Related Articles

Back to top button
Close