Διαχρονική αδιαφορία για τα μικρά κλιμάκια

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Το αφιέρωμα στο παρόν τεύχος για τα UAV κάθε κατηγορίας και τις εφαρμογές τους στα μικρά κλιμάκια Πεζικού, αναδεικνύει την τεχνολογική υστέρηση που διακρίνει το ελληνικό Πεζικό και τις Ειδικές Δυνάμεις. Η σύγκριση με τους σκούρους απέναντι, δείχνει ότι αυτοί αφομοίωσαν νωρίς τα επιχειρησιακά διδάγματα από τις επιχειρήσεις των Αμερικανών και … Continue reading Διαχρονική αδιαφορία για τα μικρά κλιμάκια