Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΕΛΛΑΔΑ

Διαγωνισμός για 12 μεταχειρισμένα ΤΟΜΜΧ

Rheinmetall Lynx

Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Στις 3 Οκτωβρίου, το ΥΠΕΘΑ προκήρυξε τον Διαγωνισμό υπ’ αριθ. 05/2022 ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης για το πρόγραμμα «Προμήθεια 12 μεταχειρισμένων Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης Μηχανικού (ΤΟΜΜΧ)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης προβλέπει έναρξη χρηματοδότησης το 2022 ή εναλλακτικά το αντίστοιχο έτος εντός του οποίου θα καταστεί δυνατή η διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων για την υπογραφή της
σύμβασης και αναλύεται κατ’ έτος σε 6 εκατ. € σε βάθος τετραετίας. Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις, ΦΠΑ 24%, φόροι και τυχόν λοιπές δαπάνες που βαρύνουν την προμήθεια.

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει και την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (FOS) για τα οχήματα. Σύμφωνα με τους όρους, ο προμηθευτής θα δεσμεύεται να υποστηρίζει τη λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών, στο σύνολό τους, με ανταλλακτικά και υπηρεσίες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών, ανεξάρτητα από την υπογραφή ανεξάρτητης σύμβασης FOS.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα, η υλοποίηση των προς προμήθεια ειδών και παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει με βάση τον προσδιορισμό του υλικού με το NSN: 2350-12-388-8132 Armored Engineer Vehicle (AEV), ή ισοδύναμου, με τη διευκρίνηση ότι πρέπει υποχρεωτικά το σκάφος του ΤΟΜΜΧ να είναι ερπυστριοφόρο, βασισμένο σε σκάφος άρματος Leopard 1 ή Leopard 2, ενώ τα συστήματα της υπερκατασκευής μπορεί να είναι τα αναφερόμενα στο εν λόγω NSN ή ισοδύναμα, όπου ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αποδεικνύει τις ισοδυναμίες με πιστοποιητικά Ανεξάρτητων Οίκων Πιστοποίησης ή Κρατικού Φορέα Νατοϊκών Χωρών.

Το πρόγραμμα είχε εγκριθεί κατά την ενημέρωση των μελών της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων της Βουλής στις 22 Ιουνίου. Στην κατηγορία των ΤΟΜΜΧ εμπίπτει και το Pionierpanzer 2 Dachs επί σκάφους Leopard 1 και το AEV 3 Kodiak, βασισμένο σε σκάφος Leopard 2, εκ των οποίων έχουν παραχθεί 86 για τις ανάγκες πέντε στρατών, που είναι απίθανο να τα διαθέσουν.

Τα Pionierpanzer 2 Dachs έχουν αποσυρθεί στους περισσότερους στρατούς αλλά διατηρήθηκαν για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των κρατικών μηχανισμών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές. Πλέον, η μόνη διαθέσιμη πηγή είναι ίσως η γερμανική εταιρεία FFG, που έχει στην κατοχή της έναν αριθμό. Κατά το παρελθόν, υπήρχε κινητικότητα για την προμήθεια αυτών των ΤΟΜΜΧ, με ελάχιστο κόστος της τάξεως των λίγων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Το ενδιαφέρον για ΤΟΜΜΧ εκδηλώθηκε μετά και την διαπίστωση ότι τα όποια γερμανικά αποθέματα στον ιδιωτικό τομέα, άρχισαν να ρέουν προς την Ουκρανία. Ο Γερμανικός Στρατός, λόγω της συρρίκνωσής του τα προηγούμενα χρόνια, διατηρεί μικρούς μόνο αριθμούς οπλικών συστημάτων ως απόθεμα, που σταδιακά έχουν αρχίσει να παραχωρούνται στην Ουκρανία.

Η ελληνική πλευρά είχε προϊδεαστεί από πέρυσι για δυνατότητες παραχωρήσεως πλεονάζοντος υλικού, κατά τις διαπραγματεύσεις με την Rheinmetall και την KMW για την εξεύρεση εξωδικαστικής λύσεως παλαιών εκκρεμοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε σχεδιασμός για δωρεάν προσφορά διαφόρων οχημάτων ως παροχές προς τον Ελληνικό Στρατό, στο πλαίσιο της γενικής συμφωνίας. Ωστόσο, το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, δέσμευσε τέτοιο υλικό, όπως μεταξύ άλλων 50 τεθωρακισμένα οχήματα Dingo 4×4, 30 αυτοκινούμενα αντιαεροπορικά πυροβόλα Gepard (2×35 mm), αρματοφορείς κ.λπ.

Όπως είχαμε αναφέρει προ μηνών, από την διαδικασία εξαιρέθηκαν τα ΤΟΜΑ Marder 1A3, χάρη σε ενέργειες του ΥΕΘΑ Νικολάου Παναγιωτόπουλου, που εξασφάλισε την δέσμευσή τους για την Ελλάδα, οπότε ακολούθησε η συμφωνία ανταλλαγής με τα BMP-1.

NASAMS για την Ουκρανία και το ενδιαφέρον του Ελληνικού Στρατού

Tags

Related Articles

Back to top button
Close