Δούρειος Ίππος - Podcasts
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

DefencEduNet: υπογραφή Καταστατικού της «Εταιρείας Διασύνδεσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας»

Rheinmetall Lynx

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα καθοριστικό βήμα για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία έγινε την περασμένη εβδομάδα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής του Καταστατικού της Εταιρείας Διασύνδεσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με διακριτικό τίτλο «DefencEduNet» από τα ιδρυτικά μέλη.

Στο Καταστατικό του πρώτου Defence Cluster στην Ελλάδα συμμετέχουν ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Εξοπλισμού (ΣΕΚΠΥ) μαζί με:

  • το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
  • το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας,
  • το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
  • το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
  • το ΕΚΕΤΑ
  • την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Thess INTEC ΑΕ

Μετά την υπογραφή του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ κ. Αναστάσιος Ροζολής, και οι Εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής Κοινότητας συμφώνησαν στην υλοποίηση του εμβληματικού εγχειρήματος βασιζόμενοι στο τρίπτυχο Αξιοπιστία – Συνέπεια – Αποτελεσματικότητα, καθορίζοντας κοινούς στόχους και συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και δραστηριοτήτων.

Κύριο μέλημα του κοινού εγχειρήματος αποτελεί η ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας των Ελληνικών Α.Ε.Ι. και Ερευνητικών Κέντρων με την αμυντική βιομηχανία προς όφελος της Εθνικής Άμυνας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Οικονομίας και της Επιστημονικής Κοινότητας.

Ο ΣΕΚΠΥ και τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που δύνανται να προκύψουν από την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της διεπιστημονικότητας, συμπράττουν με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών διττής χρήσεως για την αυτοτέλεια και το τεχνολογικό προβάδισμα τόσο της χώρας, όσο και της ΕΕ.

Η εν λόγω σύμπραξη θα αξιοποιήσει στους μηχανισμούς έρευνας και ανάπτυξης των Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και των εταιρειών της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας με επιδιωκόμενο σκοπό την ανάπτυξη της εγχώριας, αλλά και της ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογίας με πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Παράλληλα, στόχος αποτελεί η συμμετοχή του επιστημονικού δυναμικού σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η προαγωγή της συνεργασίας του εγχώριου επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού των εταιρειών με το αντίστοιχο δυναμικό των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων θα μετατρέψει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία σε ένα σύγχρονο κέντρο παραγωγής γνώσης και τεχνολογίας, ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις.

Το πρόγραμμα αυτόνομου πυρομαχικού ATTALUS της INTRACOM Defense

Tags

Related Articles

Back to top button
Close