Αποπεράτωση νέου κτιρίου εκπαιδεύσεως της ΕΑΒ

Με ένα πολύ ενδιαφέρον δελτίο Τύπου, η ΕΑΒ ανακοίνωσε στις 27 Νοεμβρίου την αποπεράτωση και λειτουργία ενός νέου κτιριακού συγκροτήματος που εξυπηρετεί τα προγράμματα παροχής εκπαιδεύσεως προσωπικού ξένων χωρών. Το συγκρότημα που αναμένεται να επεκταθεί, αποβλέπει στην ανάδειξη της ΕΑΒ σε Διεθνές Κέντρο Σπουδών στην αεροναυπηγική, στο πλαίσιο της πολιτικής της για διεύρυνση των δραστηριοτήτων … Continue reading Αποπεράτωση νέου κτιρίου εκπαιδεύσεως της ΕΑΒ