“Αν είχαν χτυπήσει τα F-84F” στην Κύπρο… Η στρατηγική διάσταση

Από Σάββας Δ. Βλάσσης Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Πολλοί έχουν ασχοληθεί με την επίδραση που θα μπορούσε να έχει η επέμβαση της Πολεμικής Αεροπορίας, είτε βάσει των υφισταμένων σχεδίων, είτε πέραν αυτών, με έκτακτες αποστολές κρούσεως που θα διέταζε η ηγεσία κατά την κρίση της. Ως γνωστόν, … Continue reading “Αν είχαν χτυπήσει τα F-84F” στην Κύπρο… Η στρατηγική διάσταση